Registrační čísla přijatých dětí

           Mateřská škola Valašské Meziříčí, Seifertova 160, okres Vsetín,

                                      příspěvková organizace

                                        Školní rok 2020/2021

 

Seznam přijatých dětí s registračním číslem:

 

1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26,27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 61, 62, 63, 67, 70, 71, 73, 74, 75, 76,

 

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijatých i nepřijatých dětí do MŠ za oznámená.

Prosím rodiče nepřijatých dětí, aby si rozhodnutí vyzvedli osobně, v kanceláři ředitelky mateřské školy, v úřední dny (úterý), v době od 13.00 – 15.00 hod.

Termín informativní schůzky pro rodiče přijatých dětí je  v pondělí 31. 08. 2020, v 14.30 hod !!! Prosíme účast jednoho zákonného zástupce, bez dítěte.

 

 

 

Valašské Meziříčí 27. 05. 2020                 ……………………………

                                                                     Jarmila Děrkasová