O mateřské škole

Vítejte v naší školičce

 

S úsměvem do školky, s úsměvem domů,
potěšit srdíčko, to patří k tomu.

Mateřská škola Seifertova je předškolní zařízení s celodenním provozem a kapacitou 170 dětí. Má sedm tříd, z toho jednu předškolní, čtyři třídy běžného typu a dvě třídy logopedické pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Mateřská škola se nachází v klidné části města a je obklopena rozlehlou a nově vybavenou zahradou v přírodním stylu. Třídy jsou vybaveny nadstandartním množstvím hraček a vzdělávacích pomůcek. Jsme škola pro všechny děti a rodiče, kterým záleží na kvalitním předškolním vzdělávání. Podporujeme úzkou spolupráci s rodiči na základě partnerství, důvěře, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění a respektování.

 

Filosofie Mateřské školy

 • Chceme dětem zajistit příjemný pobyt, klidné zázemí, pocit bezpečí a lásky, radosti i poučení během doby, kterou ve školce tráví.
 • Chceme dětem ukázat svět takový, jaký je – není černý ani bílý, ale krásně barevný, je dobrý i zlý, veselý i smutný, tak jako v pohádce  „ Kouzelná školička otvírá dětská srdíčka“
 • Chceme, aby naše škola zůstala školou „mateřskou“ a děti chodily s úsměvem do školky a s úsměvem domů.
 • Chceme dětem otevírat svět s láskou tak, aby na naši školičku rády vzpomínaly.

Co nabízíme?

 • Individuální přístup a rodinnou atmosféru
 • Intenzivní logopedickou péči a logopedickou prevenci
 • Speciální poradenství, služby a konzultace pro rodiče
 • Zájmový kroužek „ Angličtina hrou“
 • Lyžařský a předplavecký výcvik, školičku bruslení, školičku tenisu
 • Ozdravné pobyty ve škole v přírodě
 • Sportovní a pohybové aktivity, soutěže
 • Společné výlety, oslavy, karnevaly, kina, divadla, vystoupení ke Dni matek, v Penzionu, Mateřinka, Vítání občánků, Loučení s předškoláky, Pochod Broučků,….