Prázdninový provoz 2024

Informace rodičům k prázdninovému provozu 2024

Rozpis prázdninového provozu v Mateřských školách ve Valašské Meziříčí i pokyny k zápisu do náhradních MŠ budou vyvěšené na informačních nástěnkách pro rodiče a web. stránkách MŠ

  • Do 12.04.2024 budeme zjišťovat zájem o prázdninový provoz.

  • Žádosti na prázdninový provoz si vyzvednete na třídách nebo vytisknete z webových stránek.

  • Vyplněné a podepsané žádosti odevzdáte třídním učitelkám do pátku 19.04.2024 k potvrzení.

  • Potvrzené žádosti od ředitelky MŠ Vám třídní učitelky předají v termínu 23.04. – 25.04.2024

  • Žádosti do náhradní MŠ si podáváte sami !!!!

  • Termín podání žádosti do náhradní MŠ je určený na 25. DUBNA 2024, v době od 8.00 – 15.00 hod. (bližší informace najdete na stránkách dané MŠ).

  • Školné i stravné se hradí na místě (hned !!!) nebo převodem dle dohody.

Prázdninový provoz je určen především pro děti zaměstnaných rodičů. Proto bych Vás požádala, o zvážení, zda budete prázdninový provoz potřebovat, neboť kapacita mateřských škol je omezena. Chápeme složitost této situace a současně děkujeme za vstřícnost těm rodičům, kteří dokáží využít všech možností k péči o děti jiným způsobem než pobytem v mateřské škole.

 

Budete-li potřebovat jakékoliv další informace k prázdninovému provozu, obraťte se prosím na ředitelku MŠ

Jarmilu Děrkasovou, tel.: 739 077 448

Předem děkuji za spolupráci

 

Valašské Meziříčí dne 25.03.2024