Prázdninový provoz 2022

 

Informace o prázdninovém provozu pro rodiče dětí, kteří budou podávat žádost na jinou MŠ ve Valašském Meziříčí

  • Žádost na prázdninový provoz najdete ZDE na webových stránkách nebo si ji můžete vyzvednout na třídě od května 2022.

  • Vyplněnou a podepsanou žádost odevzdejte učitelce do středy 25.05.2022 k potvrzení.

  • Potvrzenou žádost od ředitelky MŠ Vám učitelky předají v pátek 27.05.2022.

  • Žádost na prázdninový provoz si podáváte sami !!!!

  • Žádost podávejte včas, pouze v termínu od 30.05. - 01.06.2022 osobně (bližší informace na stránkách dané MŠ)

  • Školné i stravné se hradí na místě (hned !!!)

Rozpis prázdninového provozu v Mateřských školách ve Valašské Meziříčí je vyvěšený na dveřích u vchodu do MŠ.

Předem děkuji Jarmila Děrkasová, řed. MŠ