Personální obsazení

Třída MOTÝLKŮ

Pernická Zděnka - učitelka
Bc .Mlčáková Veronika - učitelka

Dianová Marcela - asist. pedagoga

 

Třída BERUŠEK

Topičová Ivana - učitelka
Bc. Poláchová Petra - učitelka 

Barošová Kateřina - asist. pedagoga                                                                                        

Třída PEJSKŮ

Šmejkalová Irena - učitelka
Bajanová Jana - učitelka
                                                                                                                                 

Kulajtová Martina - asist.pedagoga

 

Třída VEVEREK

Vetrová Radka - zást. ŘMŠ, učitelka
Valchářová Martina - učitelka

Burdová Helena - asist.pedagoga                                                                                    

 

Třída KOŤÁTEK

Labudková Zdenka - učitelka                                                                               

Smilková Anna - učitelka                                                                                             

 

Třída BROUČKŮ – Log.

Mgr. Blažková Tereza DiS - spec.ped., logoped

Mgr. Holišová Petra - spec. ped., logoped                                                       

Děrkasová Jarmila - řed. MŠ, spec.ped.

Barošová Kateřina - asist. pedagoga

Třída SLUNÍČEK – Log.

Maďarová Pavla - spec. ped., logoped
Bc. Hudečková Jarmila - spec.ped., logoped

Burdová Helena - asist. pedagoga

Stravování

Podzemná Šárka - ved. ŠJ, ekonom
Hradilová Andrea - ved. kuchařka
Kubešová Anna - kuchařka
Malíková Lucie - kuchařka

 

Úklid a provoz

Kováčová Gabriela - úklid
Sotolářová Marcela - úklid                                                                                       

Děrkas Zdeněk – údržba