UPOZORNĚNÍ

Od 1.9.2022 jsou všechny děti standardně zařazeny do kategorie celoden

( přesnídávka,oběd,svačina ). Kdo má zájem o kategorii poloden ( tj. bez odpolední svačiny na celý měsíc ), musí neprodleně tuto skutečnost oznámit na email školky – skolka@msseifertova.cz .

Rodiče nově nastupujících dětí při zahájení školní docházky si vyzvednou přihlášku ke stravování v kanceláři ŠJ.

Nejpozději do 10.9.2022 si musí na svých účtech zřídit „SOUHLAS S INKASEM“ na číslo účtu školky 19 – 6992510237/0100, výše limitu 2.500 Kč.

Pro přihlášení na naše vebové stránky je nutné mít číselný trojmístný kod, který obdržíte u vedoucí ŠJ.