MŠ Seifertova MŠ Seifertova MŠ Seifertova
seifertova

            Seifertova 160

757 01 Valašské Meziříčí

 

tel.: 571 622 785

e-mail: skolka@msseifertova.cz

 

MŠ Seifertova   MŠ Seifertova   MŠ Seifertova  
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
  Registrace
MŠ Seifertova
MŠ Seifertova MŠ Seifertova MŠ Seifertova

 

 

Mateřská škola Valašské Meziříčí, Seifertova 160, okres Vsetín,

 

 

příspěvková organizace

 

 

 

 

Školní rok 2019/2020

 

 

Seznam přijatých dětí s registračním číslem:

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,59

 

 

 

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijatých i nepřijatých dětí do MŠ za oznámená.

Prosím rodiče nepřijatých dětí, aby si rozhodnutí vyzvedli v úterý 21. 5. nebo 4. 6. 2019 v době od 13.00 – 15.00 hod. v kanceláři ředitelky mateřské školy.

Termín informativní schůzky pro rodiče přijatých dětí bude ve čtvrtek 23. 05. 2019, v 15.00 hod !!!

 

 

 

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SEIFERTOVA

 

Zápis: v úterý14. 5. 2019 v době od 8.00 -15.00 hod

Místo: ředitelna MŠ.

 

K zápisu si přineste:

• Občanský průkaz, rodný list dítěte. U cizích státních příslušníků oprávnění pobývat na území ČR

• Vyplněnou žádost potvrzenou lékařem a podepsanou zákonným zástupcem dítěte.

• Žádost na školní rok 2019/2020 lze vytisknoutod 15.4.2019 na www. msseifertova.cz nebo vyzvednout u ředitelky MŠ.

 

Důležitá sdělení:

• Zápis je určen dětem, které k 31. 12. 2019 dosáhnou 3 roky a dětem starším. Do MŠ mohou být přijaty i děti mladší, pokud splňují požadavky přijetí (děti způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a jsou přiměřeně samostatné).

 

• Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci §50 zákona č. 258/2005 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

 

• Informace ohledně možnosti podání žádosti dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka MŠ podávat prostřednictví e-mailu derkasova@msseifertova.cz, tel: 571 622 785, 739 077 448, v úřední dny ( každé úterý od 12.00 – 15.30)

 

Povinné předškolní vzdělávání

Nezapomeňte přijít k zápisu s dětmi, které dosáhnou ve školním roce 2019/2020 věku 6 let a s dětmi s odloženou školní docházkou. Pro tyto děti je od 1. 9. 2019 předškolní vzdělávání povinné.

 

Děti se speciálními potřebami

Pokud máte dítě se speciálními vzdělávacími potřebami – objednejte co nejdříve konzultaci s ředitelkou MŠ.

 

Zápis do logopedických tříd

Zápis pro děti s výraznějšími řečovými obtížemi, které vyžadují podpůrná opatření vyššího stupně, se zápis projednává individuálně s paní ředitelkou na základě doporučení SPC pro vady řeči.

Prohlídka MŠ a tříd v době zápisu od 8.00 – 10.00 hod !!!

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Žádost s přílohami ke stažení

 

Žádost o přijetí 2019/2020 ( Dokument Word )

Kritéria pro přijetí ( Dokument Word )

Jak dítě připravit na úspěšný nástup do školky ( Dokument Word )

 

nebo u ředitelky školy každé úterý od 13.00 -15.00 hodin

tel. 571 622 785

________________________________________________________________________________________________

 

MŠ Seifertova
MŠ Seifertova MŠ Seifertova MŠ Seifertova